Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Oddělení > > Zkušební metody

Zkušební metody

IMG_8966u.jpgMikrobiologické vyšetření vod

Rozbor

  • pitná voda dle Vyhlášky MZd ČR č. 252/2004 v pl. znění
  • aqua purificata dle ČL v platném znění
  • odpadní voda a ostatní vody dle požadavků zadavatele

Mikrobiologické vyšetření vod

Clostridium perfringens
Koliformní bakterie
Počty bakterií při 22°C
Počty bakterií při 36°C
Enterokoky
Escherichia coli
Legionella sp.
Mikroskopický obraz
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus

Chemické vyšetření vod

 

Identifikace bakterií metodou PCR

Campylobacter coli
Campylobacter jejuni
Campylobacter lari
Campylobacter upsaliensis
Listeria monocytogenes
Paenibacillus larvae

Druhové určení bílkovin

Průkaz živočišné bílkoviny 

Metodou ELISA - hovězí, vepřová, koňská, drůbeží, ovčí
Metodou PCR - hovězí, vepřová, koňská, drůbeží

Průkaz rostlinné bílkoviny

Metodou ELISA (sója)

Senzorická analýza

Párová porovnávací zkouška
Popisné zkoušení
Pořadová zkouška
Trojúhelníková zkouška
Zkouška duo-trio

Stanovení počtu somatických buněk

Mikroskopická metoda
Stanovení počtu somatických buněk přístrojem NucleoCounter 

Stanovení reziduí inhibičních látek

Plotnové metody
Delvotest
Eclipse test
Premitest

Stanovení mikroorganismů v potravinách

Bacillus cereus
Bakterie mléčného kvašení
Campylobacter sp.
Celkový počet mikroorganismů
Clostridium perfringens
Enterobacteriaceae
Enterokoky
Enterobacter sakazakii
Escherichia coli 0157
Escherichia coli
Fekální koliformní bakterie
Koaguláza pozitivní stafylokoky (Staphylococcus aureus a další druhy)
Koliformní bakterie
Kvasinky
Listeria monocytogenes
Mezofilní anaerobní sporotvorné mikroorganismy
Osmofilní kvasinky
Paenibacillus larvae
Plísně
Počty kulturní mikroflóry
Průkaz stafylokokových enterotoxinů
Pseudomonas aeruginosa a ostatní druhy r. Pseudomonas
Psychrofilní, psychrotrofní mikroorganismy
Salmonella - Rapid testem
Salmonella sp.
Shigella sp.
Slizotvorné bakterie rodu Leuconostoc
Staphylococcus aureus
Sulfitredukující klostridia
Termofilní, termotrofní mikroorganismy
Termostatová zkouška
Vibrio parahaemolyticus 
Yersinia enterocolitica

 

Další vyšetření

Průkaz strojně odděleného masa u masných výrobků
- histologické vyšetření alizarinovou červení

Mikrobiologické vyšetření obalů
- výplachová metoda
- stěrová metoda
- vyšetření papíru a folií přelivovou metodou