Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Oddělení > > Oddělení chemie, biochemie a radiologie

Oddělení chemie, biochemie a radiologie

Oddělení chemie provádí chemická, fyzikálě-chemická, biochemická a toxikologická vyšetření potravin, krmiv, vod a biologického materiálu podle požadavků české i evropské legislativy s využitím špičkové instrumentální techniky v těchto oblastech:

  • chemické a fyzikálně chemické parametry potravin a krmiv
  • nutriční (výživové) hodnoty potravin podle požadavků Nařízení Evropského parlamerntu a Rady (EU) č. 1169/2011
  • potravinářské přídatné látky (barviva, konzervanty, sladidla) a alergeny
  • rezidua veterinárních léčiv
  • kontaminanty a toxikologicky významné látky ( dusičnany, mykotoxiny, polyaromatické uhlovodíky, akrylamid)
  • radioaktivita (134Cs a 137Cs) gamaspektrometrickou metodou 
  • biochemické parametry v krvi a moči zvířat Státní veterinární ústav - Oddělení chemie, biochemie a radiologie
  • vyšetření pitné vody podle požadavků platné legislativy a povrchové vody v souvislosti s chovem ryb

Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost k výše uvedeným činnostem.

Většina prováděných analýz je akreditovaná.

Seznam zkušebních metod:

Pracovníci

Telefon

E-mail

Mgr. Pavla Macharáčková
vedoucí oddělení

+420 585 557 262

pmacharackova@svuol.cz

Mgr. Lenka Kadalová

+420 585 557 269

lkadalova@svuol.cz 

RNDr. Pavel Adamovský, Ph.D.

+420 585 557 244

padamovsky@svuol.cz

RNDr. Alena Jašková

+420 585 557 306

ajaskova@svuol.cz