Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás

O nás

IMG_1448[2].jpgStátní veterinární ústav Olomouc (SVÚ Olomouc) je státní příspěvková organizace. Zřizovatelem je Ministerstvo zemědělství ČR, nadřízeným orgánem je Státní veterinární správa. SVÚ Olomouc je financován z rozpočtu Ministerstva zemědělství.

Základním cílem činnosti ústavu je ochrana zdraví lidí a zvířat. Informační brožura ke stažení (PDF)  

Základní úkoly SVÚ Olomouc

  1. laboratorní diagnostika nákaz a jiných onemocnění zvířat a příčin úhynů zvířat;
  2. laboratorní zkoušení vzorků biologického materiálu, surovin, potravin, krmiv, vody, prostředí, léčiv, hygienických potřeb a případně dalších vzorků, za účelem posouzení jejich zdravotní nezávadnosti a kvality;
  3. laboratorní kontrola plemenitby zvířat;
  4. zjišťování nežádoucích reziduí v potravinovém řetězci člověka a v prostředí;
  5. výkon činnosti akreditované zkušební laboratoře a akreditovaného certifikačního orgánu pro produkty v rozsahu platné akreditace;
  6. odběry vzorků pro laboratorní analýzy a jejich transport do laboratoře;
  7. výkon činnosti národních referenčních laboratoří a referenčních laboratoří, včetně laboratorní činnosti pro výzkum a vývoj;
  8. vzdělávací a školicí činnost v oboru zemědělství a potravinářství v rozsahu své činnosti.

 

Oddělení a pracoviště SVÚ Olomouc

SVÚ Olomouc představuje moderní pracoviště provádějící komplexní veterinární laboratorní diagnostiku a certifikaci vybraných produktů. Rozsáhlou laboratorní činnost zajišťuje 6 odborných oddělení s 25 laboratořemi:

SVÚ Olomouc má tři detašovaná pracoviště (DP). DP Kroměříž – Oddělení cizorodých látek, DP Brno – Příjmové a konzultační středisko s laboratoří pro diagnostiku trichinelózy a DP Bučovice - Laboratoř pro diagnostiku trichinelózy.

Odborná kvalifikace

SVÚ Olomouc je držitelem Osvědčení o akreditaci dle mezinárodních norem:

ČSN EN ISO/IEC 17025 – Osvědčení o akreditaci AZL

Příloha osvědčení o akreditaci AZL

ČSN EN ISO/ IEC 17065 – Osvědčení o akreditaci COP

SVÚ Olomouc je oprávněn provádět laboratorní analýzy léčivých přípravků a biopreparátů na základě:

Certifikátu SVP pro výrobce vydaného SÚKL

Certifikátu SVP pro výrobce vydaného ÚSKVBL

SVÚ Olomouc je dále zapsán v Seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru zemědělství, který je veden v databázi znaleckých ústavů Ministerstva spravedlnosti.

 

Webové stránky organizací, které mají vazbu na činnost SVÚ Olomouc