Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > COP > > Informace COP

Informace COP

Na SVÚ Olomouc pracuje Certifikační orgán pro produkty (COP), jehož činnost byla akreditována dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

Seznam certifikovaných produktů je uveden v Osvědčení o akreditaci COP (pdf)

Certifikace je proces potvrzení shody parametrů produktu s parametry předpisu (zákon, vyhláška, norma, směrnice,
Věstník MZe…). Akreditovaný certifikační orgán pro produkty provádí certifikaci pro dva základní produkty:

  1. syrové kravské mléko v režimu jakosti  Q CZ (produkt M1) dle Věstníku MZe a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.
  2. mlékárenský výrobek v režimu jakosti  Q CZ (produkt M2) dle Věstníku MZe a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.

Informace pro žadatele

Žadatel musí čitelně vyplnit Žádost o certifikaci ve všech kolonkách. Na každé "CZ mléčnice",které má být zařazeno do režimu jakosti Q CZ musí být vyplněna samostatná Žádost o certifikaci !
Originál
vyplněné žádosti opatřené podpisem, případně razítkem oprávněné osoby, je nutno zaslat poštou nebo osobně doručit na kontaktní adresu COP. 

Žádost o certifikaci

Podrobné informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro klienty, Věstníku MZe ročník 2016, částka 1 a zejména v Obecných podmínkách pro poskytnutí dotace:

Příručka pro klienty (ke stažení)

SOP COP 1, verze 5 - schéma M1

SOP COP 2, verze 5 - schéma M2

Ceník úkonů 

Věstník MZe ročník 2016, částka 1, kap.2

Zpřesnění pravidel Q CZ pro rok 2022 -2028

Informace o tiskové chybě 2017.pdf

 

Smlouvy o provádění certifikace 

Smlouva o provádění certifikace - PRODUCENT (M1) 

Smlouva o provádění certifikace - ZPRACOVATEL (M2)

Oznámení COP žadatelům / klientům

Oznámení pro žadatele č.1/2016