Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Oddělení > > DP Kroměříž - Oddělení cizorodých látek > Těžké kovy a ostatní chemické prvky

Těžké kovy a ostatní chemické prvky

Stanovení prvků metodou ICP-QQQ

antimon, arsen, baryum,berylium, bor, cín, hliník, chrom, jod, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden, nikl, olovo, palladium, selen, stříbro, thalium, vanad, zinek, železo
- možnost stanovení celé řady dalších prvků po domluvě s laboratoří
- možnost semi-kvantitativního (orientačního) stanovení velkého počtu prvků současně

Stanovení prvků ICP-MS

antimon, arsen, baryum, berylium, bor, cín, hliník, chrom, jod, kadmium, kobalt, mangan, měď, molybden, nikl, olovo, selen, stříbro, thalium, zinek, železo

Stanovení prvků plamenovou AAS (F-AAS)

cín, draslík, hliník, hořčík, chrom, kadmium, kobalt, mangan, měď, nikl, olovo, sodík, vápník, zinek, železo

Stanovení prvků elektrotermickou AAS (GF-AAS)

kadmium, olovo, měď, chrom

Stanovení prvků hydridovou AAS (HG-AAS)

arsen, antimon, selen

Stanovení rtuti na jednoúčelovém analyzátoru AMA  (CV-AAS)

rtuť

Vysvětlivky:

ICP-QQ (Inductively coupled Plasma Mass Spectrometry with Triple Quodrupole) - hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (trojitý kvadrupol)
AAS  (Atomic Absorption Spectrometry)   -  atomová absorpční spektrometrie
F-AAS (Flame AAS )   – AAS s plamenovou atomizací
GF-AAS (Graphite Furnace AAS )   – AAS s elektrotermickou atomizací
HG-AAS (Hydride generation AAS ) – AAS s generováním hydridů
F-AAS (Flame AAS) – AAS s plamenovou atomizací
DMA (Director Mercury Analyser) - jednoúčelový AAS pro stanovení rtuti AMA254
ICP-MS  (Inductively coupled Plasma Mass Spectrometry) - hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem