Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Oddělení > > DP Kroměříž - Oddělení cizorodých látek > Těkavé organické látky (TOL)

Těkavé organické látky (TOL)

Stanovení methanolu a dalších alkoholů, aldehydů, ketonů a esterů metodou GC-FID

ethanol, methanol, 1-propanol, 2-propanol, 2-methyl-1-propanol, 1-butanol, 2-methyl-1-butanol, 3-methyl-1-butanol, acetaldehyd, aceton, ethylacetát, furfural

Stanovení benzenu, toluenu, xylenů a ethylbenzenu metodou GC-FID

benzen, toluen, suma xylenů (o-xylen, p-xylen, m-xylen), ethylbenzen

Stanovení halogenuhlovodíků metodou GC-ECD

chloroform, tetrachlormethan, dichlormethan, trichlorethylen, bromoform, tetrachlorethylen, 1,2-dichlorethan,  1,2- dichlorethen, bromdichlormethan, dibromchlormethan

Vysvětlivky:

GC-FID  - plynová chromatografie s detektorem plameno-ionizačním
GC-ECD  - plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu