Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Oddělení > > DP Kroměříž - Oddělení cizorodých látek > Organofosfáty

Organofosfáty

Stanovení organofosforových pesticidů metodou GC-FPD

Stanovení metodami GC-QQQ, GC-MS, GC-ECD, GC-FID, GC-NPD, GC-FPD

Organochlorované pesticidy
HCB, p,p-DDE, p,p-DDD, o,p-DDT, p,p-DDT, o,p-DDE, alfa-HCH, beta-HCH, gama-HCH, delta-HCH, epsilon-HCH, aldrin, isodrin, cis-heptachlorepoxid, trans-heptachlorepoxid, dieldrin, cis-chlordan, trans-chlordan, oxy-chlordan, endosulfan I, endosulfan II, endosulfan-sulfát, heptachlor, methoxychlor, endrin, mirex, toxaphen, nitrifen, terbufos, terbufos-sulfone,terbufos-sulfoxide, fipronil,fipronil-desulfinyl, chlorbenzilát, chintozen, tecnazen

Organofosforové pesticidy
dichlorvos, phorat, dimethoat, diazinon, chlorpyriphos-methyl, pirimiphos-methyl, fenchlorphos, malathion, chlorpyriphos, parathion, coumaphos, methacriphos, phosphamidon, fenitrothion, disulfoton, disulfoton-sulfon, disulfoton-sulfoxid, fensulfothion, fensulfothion-oxon, fensulfothion-oxon-sulfon, fensulfothion-sulfon, omethoate, cadusafos, demeton-S-methyl, demeton-S-methyl sulfon, demeton-S-methyl sulfoxid, ethoprophos

Pyrethroidy a karbamáty
cypermethrin, deltamethrin, cis-permethrin, trans-permethrin, tetramethrin, cyfluthrin, fenvalerát, tau-fluvalinát, lamba-cyhalothrin, bifenthrin, resmethrin, karbofura

Vysvětlivky:

GC-FPD  - plynová chromatografie s detektorem plameno-fotometrickým
GC-QQQ - plynová chromatografie s hmotnostním detektorem - trojitý kvadrupól
GC-MS - plynová chromatografie s hmotnostním detektorem - jednoduchý kvadrupól
GC-ECD - plynová chromatografie s detektorem elektronového záchytu
GC-NPD - plynová chromatografie s detektorem dusíko-fosforovým