Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > COP >

Certifikační orgán pro produkty č. 3235

Na SVÚ Olomouc pracuje Certifikační orgán pro produkty (COP), jehož činnost byla akreditována dle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17065 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

Seznam certifikovaných produktů je uveden v Osvědčení o akreditaci COP (pdf)

Certifikace je proces potvrzení shody parametrů produktu s parametry předpisu (zákon, vyhláška, norma, směrnice,
Věstník MZe…). Akreditovaný certifikační orgán pro produkty provádí certifikaci pro dva základní produkty:

  1. syrové kravské mléko v režimu jakosti  Q CZ (produkt M1) dle Věstníku MZe a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.
  2. mlékárenský výrobek v režimu jakosti  Q CZ (produkt M2) dle Věstníku MZe a dle platné přílohy Osvědčení o akreditaci.

Kontakty na pracovníky COP

Složení certifikační rady COP

 

Informace pro žadatele

Žadatel musí čitelně vyplnit Žádost o certifikaci ve všech kolonkách. Na každé "CZ",které má být zařazeno do režimu jakosti Q CZ musí být vyplněna samostatná Žádost o certifikaci !
Originál
vyplněné žádosti opatřené podpisem, případně razítkem oprávněné osoby, je nutno zaslat poštou nebo osobně doručit na kontaktní adresu COP.

Žádost o certifikaci (ke stažení)

Podrobné informace pro žadatele jsou k dispozici v Příručce pro klienty, Věstníku MZe ročník 2016, částka 1 a zejména v Obecných podmínkách pro poskytnutí dotace:

Příručka pro klienty (ke stažení)

Ceník úkonů 

Věstník MZe ročník 2016, částka 1

Informace o tiskové chybě 2017.pdf

Předběžné podmínky plnění dotačních programů 19.A a 20.A pro rok 2017 (externí odkaz http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/)

Vzor Nápravná opatření - producent M1

Vzor Nápravná opatření - zpracovatel M2

Smlouvy o provádění certifikace

Informace a pokyny k vyplnění smlouvy - PRODUCENT (M1)

Smlouva o provádění certifikace - PRODUCENT (M1)

Informace a pokyny k vyplnění smlouvy - ZPRACOVATEL (M2)

Smlouva o provádění certifikace - ZPRACOVATEL (M2)

Oznámení COP žadatelům / klientům

Oznámení pro žadatele č.1/2016
(zde historie oznámení)

Databáze Potvrzení o vstupu do režimu jakosti  Q CZ

Produkt syrové kravské mléko v režimu jakosti Q CZ (produkt M1)

Produkt mlékárenský výrobek v režimu jakosti Q CZ (produkt M2)

Databáze Certifikátů Q CZ

Produkt syrové kravské mléko v režimu jakosti Q CZ (produkt M1)

Produkt mlékárenský výrobek v režimu jakosti Q CZ (produkt M2)

Kontaktní údaje

Státní veterinární ústav Olomouc
Certifikační orgán pro produkty
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00  Olomouc

Telefon: +420 585 557 111
Fax: +420 585 222 394

e-mail: cop@svuol.cz
e-mail: svuolomouc@svuol.cz
www.svuolomouc.cz