Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Kvalifikace > > AZL

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1144

Laboratoře SVÚ Olomouc pracují v režimu kvality dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO / IEC 17025:2018  jako Zkušební laboratoř č.1144,  akreditovaná
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Akreditované metody zkoušek a vzorkování jsou uvedeny v příloze Osvědčení o akreditaci (OA)

Osvědčení o akreditaci AZL (pdf)
Příloha OA - Seznam akreditovaných metod AZL (pdf)

Flexibilní rozsah akreditace

SVÚ Olomouc má schválený flexibilní rozsah akreditace.
Konkrétní zkoušky, u kterých je tento typ akreditace umožněn jsou uvedeny v příloze Osvědčení o akreditaci (OA)

Seznam metod AZL zavedených v rámci flexibility

Kontakty na pracovníky AZL

Pracovníci Telefonní číslo E-mail

Doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D., MBA
vedoucí AZL

+420 585 557 111 jbardon@svuol.cz

RNDr. Dagmar Šromová
manažer kvality AZL

+420 585 557 254 dsromova@svuol.cz

Mgr. Lenka Kadalová
metrolog AZL

+420 585 557 269 lkadalova@svuol.cz

Internet FRA 2021.pdf