jsme na facebooku
svuolomouc@svuol.cz
+420 585 225 641
Jakoubka ze Stříbra č.1
779 00 Olomouc

Fulltextové vyhledávání

Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Nabídka služeb

Nabídka služeb 

Protokoly o laboratorním vyšetření, certifikáty

  • Vystavení protokolů/certifikátů v českém i v cizím jazyce (angličtina, němčina)
  • Zasílání protokolů/certifikátů poštou, na vyžádání faxem, e-mailem nebo datovou schránkou
  • Možnost vyzvednout protokol/certifikát na pracovišti osobně (po dohodě)

Platba za laboratorní vyšetření a certifikaci

  • Faktura, hotovost, platební karta, dobírka

Bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Ostrava, číslo účtu: 139811/0710

Laboratorní analýzy vzorků ze zvířat

SVÚ Olomouc zajišťuje analýzy zaměřené na diagnostiku infekčních i neinfekčních onemocnění zvířat. K vyšetření lze doručit následující vzorky:

  • uhynulá nebo utracená zvířata všech druhů i kategorií, u hospodářských zvířat jsme schopni k pitvě přijímat i hospodářská zvířata o hmotnosti nad 500 kg
  • klinický materiál – stěry, výtěry, seškraby, bioptický materiál, moč, trus, mléko, krev, srst, sperma, atp.
  • materiál z chovatelského prostředí – podestýlka, přepravky, stěry z prostředí, návleky atp.

V doručeném materiálu provádíme přímý průkaz virů, bakterií, parazitů a plísní. Z krevního séra a mléka jsme schopni provádět nepřímý průkaz infekce sérologickými testy.

U vykultivovaných bakterií provádíme testování citlivosti na antibiotika.

Provádíme diagnostiku otrav i metabolických chorob. Při pitvě určujeme také další příčiny úhynu zvířat, např. poranění. Jsme znalecký ústav provádějící tzv. soudní pitvy.

Laboratorní analýzy vzorků potravin, surovin, krmiv a vody

Provádíme komplexní mikrobiologické, fyzikálně – chemické, molekulárně – biologické a senzorické vyšetření zaměřené na bezpečnost a kvalitu surovin, potravin, krmiv a vody. Jsme schopni prokázat ve vzorcích širokou škálu bakterií a plísní, včetně stanovení jejich počtu. Prokazujeme v potravinách a krmivech i vybrané původce virových onemocnění (noroviry), bakteriální toxiny (stafylokokové enterotoxiny) a toxiny plísní.

Pomocí fyzikálně chemických metod vyšetřujeme složení potravin a stanovíme výživové hodnoty. Ve vzorcích potravin, krmiv a vody detekujeme přítomnost cizorodých a toxických látek, včetně radioaktivity. Zajišťujeme vyšetření široké škály mikrobiologických a chemických parametrů pitné, napájecí i povrchové vody. Provádíme rozbory vody pro kolaudační řízení i toxikologické analýzy vody v případě otrav vodních živočichů.

Laboratorní analýzy vzorků léčiv, kosmetiky a hygienických potřeb

Náš ústav se specializuje na mikrobiologické a chemické vyšetření léčiv, nesterilních výrobků, kosmetiky a hygienických potřeb. Jsme akreditovanou zkušební laboratoří a držíme potřebné certifikáty pro testování léčiv vydané SÚKL a ÚSKVBL (viz Odborná kvalifikace).

Laboratorní analýzy vzorků prostředí

Provádíme analýzy mikrobiální kontaminace prostředí výrobních závodů (farmy, potravinářský a farmaceutický průmysl). Odebíráme a analyzujeme stěry z povrchů, spady z ovzduší a testujeme i mikrobiální kontaminaci ovzduší pomocí air sampler. Umíme stanovit i počty částic v ovzduší.

V dalších vzorcích prostředí (např. půda, voda, pískoviště, hnojivo, odpady atp.) provádíme průkaz bakterií, parazitů, plísní a cizorodých i toxických látek.

Bližší informace o výše uvedených analýzách viz:

Odběry a svoz vzorků

Máme akreditovány metody pro odběry vzorků a naši proškolení pracovníci jsou schopni výjezdu, odběru vzorku na místě a transportu vzorků do laboratoře. Zajišťujeme svoz vzorků na pravidelných svozových linkách. Svozová vozidla jsou vybavena speciální chladící nástavbou s monitoringem teploty nákladového prostoru po dobu přepravy.

Certifikace produktů

Na SVÚ Olomouc je zřízen Certifikační orgán pro produkty (viz COP).

Konzultace, školení, stáže a praxe

Naši pracovníci mohou poskytnout ke všem oblastem prováděných analýz odborné konzultace. V případě zájmu jsme schopni zajistit v dané problematice školení pro zaměstnance klienta přímo v jeho firmě. Po dohodě mohou zájemci (včetně studentů VŠ) v našich laboratořích absolvovat odbornou stáž nebo praxi.