Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuality archiv

Aktuality archiv


Doporučení k odběrům vzorků materiálu k vyšetření na mor včelího plodu

Doporučení k odběrům vzorků materiálu k vyšetření na mor včelího plodu

1)            Jaké vzorky je možné vyšetřit na mor včelího plodu

Nejčastěji vyšetřujeme včelí měl, včelí vosk, plodové plásty a med. Tyto vzorky jsou stěžejní, nejfrekventovanější a dávají nejspolehlivější výsledky.

Kromě výše uvedených čtyř skupin vzorků jsme schopni ve výjimečných případech vyšetřit i další materiály, jako je například mateří kašička, propolis, glycidové zásoby, pylové zásoby, uhynulé včely, stěry z prostředí, případně další materiál. U těchto neobvyklých materiálů je třeba kontaktovat laboratoř a domluvit se na podrobnostech odběru, balení, množství vzorku, zasílání vzorku a na technických a kapacitních možnostech laboratoře.

 

2)            Jak vzorky správně odebrat, uchovat a odeslat do laboratoře.

2.1. Včelí měl

Včelí měl odebíráme nejlépe do plastových kelímků od jogurtů nebo kelímků z voskovaného papíru, které po naplnění opatříme prodyšným víčkem ze savého papíru, které připevníme pomocí gumičky. Kelímek opatříme štítkem s pořadovým číslem vzorku, jménem, adresou včelaře a identifikací stanoviště včelstev, případně počtem včelstev, která jsou zastoupena ve vzorku. Kelímky vložíme do plastového sáčku a vzorky naskládáme do kartónové krabice a přiložíme seznam vzorků a objednávku/žádanku vyšetření, kterou je třeba kompletně vyplnit.

                Alternativně mohou být vzorky odebrány do papírových sáčků (např. sáčků do vysavače), které po umístění vzorku uzavřeme založením jeho okraje a přelepíme samolepícím štítkem a opatříme štítkem s údaji, které byly vyjmenovány u kelímků. Sáčky umístíme rovněž do plastového sáčku a s průvodními dokumenty uložíme do transportní krabice. U letních mělí je možno použít odběrových psaníček, které musí obsahovat dostatečné množství materiálu (alespoň 1 čajovou lžičku). Psaníčka s materiálem vložíme do obálky, opatříme výše uvedenými daty a při hromadných odběrech opět umístíme do přepravních krabic s požadovanou dokumentací. Měl nesmí obsahovat mrtvé včely, plísně, škůdce, musí být dobře vysušená.

                2.2. Včelí vosk

                Včelí vosk nebo mezistěny vkládáme nejlépe do plastového nebo do papírového obalu, který opět vybavíme štítkem s potřebnými údaji a průvodními dokumenty (žádanka/objednávka, případně seznam vzorků).

                2.3. Plodové plásty

                Plodové plásty odesíláme do laboratoře celé, nikoliv jen části, které se deformují a jsou prakticky nepoužitelné. Plásty balíme do prodyšného papíru (noviny, balící papír). Zabalený plást opatříme štítkem s požadovanými údaji, označení je dobré provést navíc i tužkou na rámku. Takto zabalený plást navíc vložíme do plastového sáčku. Přiloženou dokumentaci je třeba přiložit v nepropustném obalu, aby nedošlo k jejímu poškození. Podezřelé buňky je možné indikovat ležatou sirkou nebo papírovou šipkou.

                2.4. Med

                Med je možné dodávat v originálním balení, nebo ve zvláštním nepropustném obalu (skleničce, plastové vzorkovnici). Objem by měl být nejméně 100 g. Vzorkovnici je třeba opatřit opět výše uvedenými údaji a přiložit požadovanou dokumentaci.

                2.5. Ostatní materiál

                Další, méně obvyklé materiály, jako je mateří kašička, odebíráme do vzorkovnic, jako je tomu u medu. Propolis balíme jako vosk, glycidové zásoby jako plodové plásty, nebo po vykapání jako med. Pyl a uhynulé včely je možno poslat v prodyšných obalech jako je tomu u měli. Stěry z prostředí zasíláme v transportních tubičkách s přepravní půdou a průvodními dokumenty (systém Transbak). I tyto vzorky musí být nezaměnitelně označeny a hromadně vloženy do nepropustného transportního obalu.

 

Důležitá upozornění:

1)   Vzorky musí být označeny pořadovými čísly 1,2,3,4,5,…. Nelze vzorky označovat písmeny ani kombinací čísel a písmen (1a, 1b, 1c) Takto označené vzorky nelze zařadit do počítačové databáze, je třeba je přečíslovat.

2)   Čísla vzorků a jejich popisky uvedené na obalu musí přesně sedět s údaji v žádance a seznamu vzorků.

3)   Vzorky musí být dostatečně velké. Malé množství vzorku nemusí mít správnou vypovídací hodnotu.

4)   Znehodnocené, vysypané, plesnivé, vlhké vzorky, vzorky se škůdci nelze vyšetřit.

5)    Vzorky by měly být do laboratoře doručeny neodkladně, pokud možno poslem nebo svozovou linkou. Příjem vzorků na SVÚ Olomouc je možný 24 hodin denně.

6)    Uchovávání vzorků by mělo být realizováno při pokojové teplotě s výjimkou mateří kašičky, kterou je třeba uchovat při chladničkové teplotě.

7)    Na SVÚ Olomouc je možné vyšetřovat současně vzorky měli na varroázu a mor včelího plodu, pokud jsou tyto vzorky doručeny v plastových nebo voskovaných kelímcích. Pracovníci SVÚ před vyšetřením individuálních vzorků na varroázu provedou odběr a vytvoření směsných vzorků na mor sami (dle požadavků MKZ).

8)   Národní referenční laboratoř pro zdraví včel má adresu: Státní veterinární ústav Olomouc, Jakoubka ze Stříbra č.1, Olomouc 779 00. Tel: 585 225 641

 

Zpracoval: MVDr. Jaroslav Bzdil, Ph.D.

Aktualizace: 1.4.2016

 

 Detekce koňského masa ve výrobcích

Datum konání: 26. 2. 2013

Laboratoř PCR provádí zkoušku na druhové určení DNA metodou PCR. Touto akreditovanou metodou jsme schopni zachytit – hovězí, vepřovou, koňskou, ovčí, kozí, psí, kočičí i drůbeží DNA – a odhalit tak jejich přítomnost v masných výrobcích.
Bližší informace získáte na oddělení virologie, laboratoř PCR.

KONTAKT:
Mgr. Šárka Vyroubalová, Ph.D. – tel.: 585 557 253Hematologický analyzátor EXIGO EOS

Datum konání: 12. 9. 2011

Nabízíme vyšetření krve na novém 4-populačním hematologickém analyzátoru pro veterinární účely.
(19 sledovaných parametrů s vyhodnocením, pro 13 druhů zvířat - pes, kočka, kůň, kráva, prase, králík, myš, krysa, koza, ovce, fretka, opice, velbloud)

Přístroj je v provozu každý pracovní den od 7:00 do 19:00 hodin.
Výsledky jsou k dispozici do 30 minut od doručení na SVÚ Olomouc.

K vyšetření je zapotřebí nesražená krev (zkumavka K3-EDTA).
Zkumavky je možno na požádání zaslat.

Cena za vyšetření jednoho krevního vzorku je 200,- Kč.

KONTAKT:
MVDr. Jiří Harna - tel.: 585 225 641
MVDr. Martin Pijáček - tel.: 585 225 641

Oddělení patologické morfologieOtravy ryb - postup při odběru vzorků

Datum konání: 15. 7. 2011

A. ODBĚR RYB
1. množství vzorku, druhy ryb

 • ryby čerstvě uhynulé nebo živé s příznaky intoxikace – nejméně 5 kusů
 • při úhynu více druhů ryb – odebrat nejméně 5 kusů od každého druhu

2. obalový materiál

 • plastové nebo skleněné nádoby s těsnícím víčkem (nejvhodnější)
 • silnější PE sáčky (méně vhodné)

3. uskladnění vzorku

 • skladovat při teplotě 5 st.C, nemrazit !!!!

KONTAKT:
MVDr. Jiří Harna – tel.: 585 557 214
MVDr. Martin Pijáček – tel.: 585 557 233

B. ODBĚR VODY
1. množství vzorku

 • minimálně 1litr

2. obalový materiál

 • vždy sklo (PET lahve nevhodné!!!)
 • čisté vzorkovnice (nemusí být sterilní!!!), dobře uzavíratelné
 • naplnit vodou přelivem (bez vzduchové bubliny)

3. místa odběru

 • místo odběru uhynulých ryb a vody by mělo být shodné!!!!
 • stojatá voda: přítok + místo úhynu
 • tekoucí voda: nad místem úhynu + místo úhynu + všechny přítoky v úseku postiženém intoxikací

4. měření provedená na místě

 • teplota vody, pH

5. uskladnění vzorku

 • teplota 5 st.C, nemrazit

Společně se vzorky je vhodné dodat podrobnou anamnézu úhynu

Odeslání vzorků na SVÚ Olomouc
Nepřetržitý provoz převzetí vzorků, včetně sobot a nedělí

KONTAKT:
RNDr. Mirjana Koláčková – tel.: 585 557 261Celer jako alergen

Datum konání: 13. 7. 2011

Laboratoř PCR zavedla stanovení celeru, který je podle evropských směrnic a české legislativy zařazen mezi alergizující látky (vyhláška č. 113/2005 Sb.) a je nutné, aby výrobci potravin označovali jeho přítomnost na obalech.

KONTAKT:
Mgr. Šárka Vyroubalová, Ph.D. – tel.: 585 557 253

Laboratoř PCRAlergeny

Datum konání: 9. 6. 2011

Oddělení chemie rozšiřuje škálu stanovení alergenů v potravinách metodami ELISA.
Seznam alergenů :
• mléko (stanovení beta-laktoglobulinu)
• vejce
• arašídy, lískový ořech
• sója
• lepek
• oxid siřičitý

KONTAKT:
Mgr. Pavla Macharáčková – tel.: 585 557 262

Oddělení chemie, biochemie a radiologieFumonisiny

Datum konání: 9. 6. 2011

Oddělení chemie rozšiřuje stanovení mykotoxinů metodou ELISA o skupinové vyšetření fumonisinů (FB1, FB2, FB3) v potravinách a krmivech obsahujících kukuřici nebo rýži.

Maximální limity fumonisinů v kukuřici a ve výrobcích z kukuřice stanovuje Nařízení Komise ES č.1881/2006 v aktuálním znění.

KONTAKT:
Mgr. P.Macharáčková – tel.: 585 557 262

Oddělení chemie, biochemie a radiologieVerotoxinogenní Escherichia coli (VTEC - STEC - EHEC)

Datum konání: 2. 6. 2011

V laboratořích SVÚ Olomouc jsou pomocí metod PCR a real-time PCR identifikovány nejčastější séroskupiny bakterie Escherichia coli způsobující gastrointestinální onemocnění u lidí, včetně hemolyticko uremického syndromu (HUS).
Konkrétně to jsou séroskupiny O26, O55, O91, O103, O104, O111, O113, O145 a O157:H7. Dále jsou detekovány hlavní geny virulence charakteristické pro verocytotoxin-produkující kmeny Escherichia coli. Detekují se geny kódující produkci verocytotoxinů (stx1, stx2) a faktory virulence (eaeA, EHEC hlyA, saa). Gen eaeA kóduje intimin, což je membránový protein potřebný pro připojení na epiteliální buňky. Gen EHEC hlyA je zodpovědný za produkci enterohemolysinu a gen saa zodpovídá za tvorbu membránového proteinu, který pravděpodobně funguje jako autoaglutinační adhesin.

KONTAKT
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D. – tel.: 585 557 111

Mgr. Šárka Vyroubalová, Ph.D. – tel.: 585 557 253

Oddělení speciální mikrobiologie
Laboratoř PCRUrčení pohlaví u ptáků

Datum konání: 22. 4. 2011

Laboratoř PCR zavedla akreditovanou metodu určení pohlaví ptáků.
Jedná se o moderní, rychlou a spolehlivou metodu - identifikace pohlaví analýzou DNA.
Biologický materiál pro stanovení:

 • vytržená ptačí pírka s pulpami (ne prachové peří !!!!)
 • počet pírek: 3-10 pírek v závislosti na velikosti
 • vyšetření lze provést i ze vzorku krve

Doba vyšetření:

 • 4 pracovní dny od doručení vzorku do laboratoře

KONTAKT
Mgr. Šárka Vyroubalová, Ph.D.– tel.: 585 557 253

Oddělení virologie a sérologieMěření radioaktivity

Datum konání: 29. 3. 2011

SVÚ Olomouc informuje dovozce krmiv a potravin, které pocházejí z Japonska a dále všechny státní dozorové orgány, že naše laboratoř provádí akreditovanou metodu měření radionuklidů Cesia 134, Cesia 137 a Jódu 131 dle Prováděcího nařízení komise EU č.297/2011 ze dne 25.3.2011.

Množství vzorku k této analýze: 500 gr

KONTAKT
Mgr. Pavla Macharáčková - tel.: 585 557 262

Oddělení chemie, biochemie a radiologie
svuolomouc_footer2.png