Drobečková navigace

Úvod > Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditace AZL

Laboratoře SVÚ Olomouc pracují v režimu kvality dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005  jako Zkušební laboratoř č.1144,  akreditovaná
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

Akreditované metody zkoušek a vzorkování jsou uvedeny v příloze
Osvědčení o akreditaci (OA)

Osvědčení o akreditaci

Příloha OA - akreditované metody (pdf)  (velikost cca 18 MB)


Flexibilní rozsah akreditace
SVÚ Olomouc má schválený flexibilní rozsah akreditace.
Konkrétní zkoušky, u kterých je tento typ akreditace umožněn jsou uvedeny v příloze Osvědčení o akreditaci (OA).

Seznam metod, u kterých byla použita flexibilita 

 

 

 

 

svuolomouc_footer2.png