Drobečková navigace

Úvod > Odděleni > Oddělení virologie a sérologie

Oddělení virologie a sérologie

Oddělení zajišťují:

  • diagnostiku virových, bakteriálních, mykoplazmových, chlamydiových a protozoárních nákaz hospodářských, domácích i volně žijících zvířat
  • zdravotní kontrolu zvířat při jejich přesunu, prodeji v rámci i mimo území ČR (exporty a importy)
  • plošný monitoring zdravotního stavu zvířat i šetření v případě nákazy

Většina metod používaných na odděleních
je akreditovaná

Součástí oddělení je:

NRL pro brucelózu
RL pro Aujeszkyho chorobu prasat
Laboratoř PCR
Laboratoř BSE

Virologické a sérologické vyšetření podle druhů zvířat::

Laboratoř PCR nově zavedla metodu určení pohlaví u ptáků pomocí molekulárně-biologické metody. Identifikace pohlaví analýzou DNA patří mezi moderní, rychlé a spolehlivé přístupy.

Princip metody:
Somatické buňky samečka obsahují pohlavní chromozómy ZZ, samičky mají pohlavní chromozómy ZW. Princip metody spočívá v detekci genu CHD, který je vázán na pohlavní chromozómy. Gen CHD existuje ve dvou kopiích. Gen CHDZ se vyskytuje na chromozómu Z a gen CHDW na chromozómu W, přičemž jejich délka se liší. Tohoto poznatku bylo využito pži určování pohlaví metodou PCR.

Biologický materiál:
Pro stanovení používáme jako výchozí biologický materiál vytržená ptačí pírka s pulpami (ne prachové peří), v počtu 3-10 kusů. Je nezbytné zabránit vzájemné kontaminaci vzorků, proto pírka z jednoho jedince  je nutno vložit do samostatného sáčku a řádně označit (ptačí druh, číslo jedince).
Vyšetření lze provést i ze vzorku krve.

Pracovníci :    

MVDr. Zuzana Návělková
vedoucí virologie a sérologie, BSE a RL pro Aujeszkyho ch. prasat

+420 585 557 215 znavelkova@svuol.cz
MVDr. Hana Kašíková +420 585 557 111 hkasikova@svuol.cz
Ing. Iva Kostelecká
laboratoř PCR
+420 585 557 248 ikostelecka@svuol.cz
Mgr. Michaela Martinusíková
laboratoř PCR
+420 585 557 111 mmartinusikova@svuol.cz

MVDr. Štefánia Šanová, Ph.D.
vedoucí NRL pro brucelózu

+420 585 557 336 stsanova@svuol.cz
svuolomouc_footer2.png