Drobečková navigace

Úvod > Odděleni > Oddělení cizorodých látek

Oddělení cizorodých látek

Oddělení provádí speciální chemická vyšetření na stanovení anorganických a organických
cizorodých látek i ve stopových množstvích v životním prostředí, biologickém materiálu
a potravním řetezci člověka a zvířat.

  • stanovení reziduí těžkých kovů i ostatních chemických prvků metodami F-AAS,
    GF-AAS, HG-AAS, CV-AAS, ICP-MS a HPLC/ICP-MS

  • stanovení organických cizorodých látek metodami GC-ECD, GC-FID, GC-NPD,
    GC-FPD, GC-MS

Součástí pracoviště je i Národní referenční laboratoř pro chemické prvky v potravinách.

Většina metod používaných na oddělení je akreditovaná  

Zkušební metody oddělení cizorodých látek:

Detašované pracoviště Kroměříž
Hulínská 2286
767 60 Kroměříž
fax: +420 573 343 644

Pracovníci    
Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení a NRL pro chemické prvky
+420 573 343 644
+420 724 144 922
asimakova@svuol.cz
Ing. Dagmar Haunerová +420 573 324 277 dhaunerova@svuol.cz
Ing. Petr Řezáč +420 573 343 644 prezac@svuol.cz
RNDr. Lukáš Rozsypal +420 573 334 277 lrozsypal@svuol.cz

 

 

svuolomouc_footer2.png