Drobečková navigace

Úvod > Kvalifikace

Kvalifikace SVÚ Olomouc

Akreditovaná zkušební laboratoř - AZL č.1144
(na základě a v rozsahu osvědčení Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.)
AZL je svou činností ve shodě s ČSN EN ISO/IEC 17025
Předmět činnosti: potraviny, krmiva, voda, léčiva, kosmetika, biologický materiál, prostředí

Přehled akreditovaných metod

Akreditovaná certifikační oragán pro produkty - COP č 3235


Správná výrobní praxe (SVP):
Certifikát SVP - SÚKL (1)
Certifikát SVP - SÚKL (2)
Certifikát SVP - SÚKL (3)
Certifikát SVP - SÚKL (4)
Předmět činnosti: léčiva, voda, prostředí

Certifikát SVP - ÚSKVBL (1)

Certifikát SVP - ÚSKVBL (2)
Předmět činnosti: veterinární léčiva, medikované krmné směsi

Referenční laboratoř (RL):
RL pro Aujeszkyho chorobu prasat (odd.virologie a sérologie)
RL pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku
(odd.hygieny potravin a krmiv)

Národní referenční laboratoř (NRL):
NRL pro chemické prvky v potravinách (odd. cizorodých látek)
NRL pro koagulázapozitivní stafylokoky (odd. hygieny potravin a krmiv)
NRL pro kampylobaktery (odd. speciální mikrobiologie)
NRL pro brucelózu (odd.virologie a sérologie)
NRL pro parazity (odd. patologické morfologie)
NRL pro zdraví včel (odd. patologické morfologie)

 

 

 

Česky English

Od 1. 1. 2017 na SVÚ Olomouc oddělení patologické morfologie po technických úpravách pitevny přijímá k pitvě kadávery zvířat i o vyšší hmotnosti než 500 kg (skot, koně, zvířata ze ZOO apod.).  Před doručením těchto kadáverů je nutná předchozí telefonická domluva.

Bezhotovostní platby za laboratorní vyšetření

Našim klientům nabízíme možnost úhrady laboratorního vyšetření platební kartou přímo na recepci SVÚ Olomouc.

svuolomouc_footer2.png