Drobečková navigace

Úvod > Kvalifikace

Kvalifikace SVÚ Olomouc

Akreditovaná zkušební laboratoř - AZL č.1144
(na základě a v rozsahu osvědčení Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.)
AZL je svou činností ve shodě s ČSN EN ISO/IEC 17025
Předmět činnosti: potraviny, krmiva, voda, léčiva, kosmetika, biologický materiál, prostředí

Přehled akreditovaných metod

Akreditovaná certifikační oragán pro produkty - COP č 3235


Správná výrobní praxe (SVP):
Certifikát SVP - SÚKL (1)
Certifikát SVP - SÚKL (2)
Certifikát SVP - SÚKL (3)
Certifikát SVP - SÚKL (4)
Předmět činnosti: léčiva, voda, prostředí

Certifikát SVP - ÚSKVBL (1)
Certifikát SVP - ÚSKVBL (2)
Předmět činnosti: veterinární léčiva, medikované krmné směsi

Referenční laboratoř (RL):
RL pro Aujeszkyho chorobu prasat (odd.virologie a sérologie)
RL pro mikrobiologii kojenecké a dětské výživy obsahující živočišnou složku
(odd.hygieny potravin a krmiv)

Národní referenční laboratoř (NRL):
NRL pro chemické prvky v potravinách (odd. cizorodých látek)
NRL pro koagulázapozitivní stafylokoky (odd. hygieny potravin a krmiv)
NRL pro kampylobaktery (odd. speciální mikrobiologie)
NRL pro brucelózu (odd.virologie a sérologie)
NRL pro parazity (odd. patologické morfologie)
NRL pro zdraví včel (odd. patologické morfologie)

 

 

 

svuolomouc_footer2.png